لیست قیمت کمپرسورهای پیستونی

 

 

 

مدل مخزن بلوک هواساز میزان هوادهی الکتروموتور زمان پرشدن مخزن قیمت - ریال
کمپرسور 100 لیتری 80L 1062 چدنی 120 l/min 1.5 HP single-phase 7 min 6,700,000
کمپرسور 150 لیتری تک سیلندر 150L 1065 چدنی 150 l/min 1.5 HP single-phase 10 min 7,500,000
کمپرسور 150 لیتری دو سیلندر 150L 2055 کتابی 150 l/min 1.5 HP single-phase 10 min 8,000,000
کمپرسور 250 لیتری خوابیده 200LH 2065 کتابی 250 l/min 2 HP single-phase 8 min 9,000,000
کمپرسور 250 لیتری ایستاده 200LV 2065 کتابی 250 l/min 2 HP single-phase 8 min 9,200,000
کمپرسور 300 لیتری 250H 2070 کتابی 300 l/min 2 HP single-phase 7 min 10,000,000
کمپرسور 300 لیتری 250H 2070 خورجینی 300 l/min 3 HP single-phase 7 min 10,500,000
کمپرسور 350 لیتری خوابیده 350H 3065 خورجینی 350 l/min 3 HP single-phase 8 min 13,000,000
کمپرسور 350 لیتری ایستاده 350H 3065 350 l/min 3 HP single-phase 8 min 13,200,000
کمپرسور 500 لیتری ایستاده - خوابیده 500H
500V
3080 550 l/min 5.5 HP three-phase 8 min 22,000,000
کمپرسور 750 لیتری ایستاده - خوابیده 750H
750V
3090 LX 800 l/min 7.5 HP three-phase 8 min 32,500,000
کمپرسور 1000 لیتری ایستاده - خوابیده 1000H
1000V
3095 AMB 1100 l/min 10 HP three-phase 8 min 40,000,000
کمپرسور 1500 لیتری ایستاده - خوابیده 1500H
1500V
دو بلوک 3090 1600 l/min 15 HP three-phase 8 min 67,500,000
کمپرسور 2000 لیتری ایستاده - خوابیده 2000H
2000V
دو بلوک 3095 2200 l/min 20 HP three-phase 8 min 75,000,000

 

 

       جهت سفارش محصولات شما میتوانید مستقیما از طریق شماره های تماس و یا از طریق تکمیل فرم سفارش انلاین اقدام نمایید.