تکمیل موجودی مخازن در انبار تهران

از ابتدای سال 1393 جهت تامین هرچه سریعتر مخازن مورد نیاز مشتریان، مخازن پرمصرفتر در سایزهای مختلف به تعداد کافی در انبار تهران نگهداری میگردد