ساخت مخازن کفپاش کارواشی

ساخت مخازن کفپاش ویژه دستگاههای کارواش در واحد هوا صنعت کیان انجام میگیرد